Bel-me-niet Register

Sinds oktober 2009 is er in Nederland wetgeving over ongevraagd bellen, zie www.consuwijzer.nl. Dit betekent dat bedrijven consumenten die in het Bel-me-niet Register zijn ingeschreven niet zondermeer mogen bellen. Tijdens het gesprek moet gewezen worden op het Bel-me-niet Register en worden gevraagd of er nogmaals gebeld mag worden.