Referenties

Een aantal organisaties geven hun belangrijkste reden om voor Teleknowledge te kiezen. Op verzoek kunnen we u persoonlijk in contact brengen met deze organisaties.

Energieleverancier
'Leveringsbetrouwbaarheid is het allerbelangrijkste in onze branche en die is goed geborgd bij Teleknowledge met de garantie van 99,8% beschikbaarheid'.

Telecomprovider
'Kwaliteit leveren is voor ons het belangrijkste en met een goede skilled based routing hebben we het first call resolution percentage met 30% verhoogd en zo behouden wij onze klanten, dat is onze main concern.'

Webwinkel
'Wij hebben zoveel content dat het niet goed mogelijk was om een agent te trainen in onze duizenden pagina's content. Teleknowledge heeft selfservice ingezet als raadpleeg-databank voor onze agents en zo de klanttevredenheid een enorme boost gegeven.'

Facilitair contact center
'Met predictive dailing hebben wij onze personeelskosten met 30% verlaagd; zonder deze faciliteit zouden wij niet goed kunnen functioneren. Daarnaast is een nieuw project in dertig minuten helemaal op te zetten en dat maakt dat we goed kunnen testen naar de beste aanpak en resultaat voor onze klanten.'

Reisorganisatie
'Als geen ander zitten wij in een moeilijke branche, waarin wij afhankelijk zijn van de actieve verkoop van de inboundagents. Met Teleknowledge hebben we een koppeling gemaakt tussen een inbound- en een outboundgesprek. De verkoopresultaten zijn verbluffend. De agent krijgt tijdens het gesprek verkoopsuggesties, die nu veel eerder gebruikt worden dan toen dit niet gebeurde.'

Verkooporganisatie
'Wij willen liever niets met software of onderhoudskosten te maken hebben. Daarom huren wij de software. En het aardige is dat wat we besparen op telefoonkosten, doordat we gebruikmaken van het Teleknowledge-tarief, meer is dan de huur van de software. Feitelijk hebben we een gratis contact center en dat vinden wij leuk.'

Uitzendorganisatie
'Wij werken met zeer snel roulerend personeel. Daarom is het belangrijk dat alles in het Nederlands is en de agents met dertig minuten training met de software kunnen werken. Dat scheelt ons heel veel geld en dat is voor ons belangrijk.'

Overheidsorganisatie
'Wij hebben heel specifieke eisen die alleen voor onze organisatie gelden. Teleknowledge, als zelfstandig Nederlands producent, kan snel maatwerk leveren. Dit kan niet bij buitenlandse organisaties die met dealers werken. Wij vinden het fijn om met de producent zelf te spreken zonder dat er tussenkanalen bij betrokken zijn'.