Agendabeheer

Teleknowledge-Connect bevat een geïntegreerde (web)agendamodule die gebruik kan maken van routeplannerinformatie. Hiermee is de medewerker optimaal in staat om afspraken te maken die geografisch op elkaar zijn afgestemd en de reisafstand tussen afspraken zoveel mogelijk beperken.

Agenda in het contact center
De medewerker beschikt over een dynamische agenda die is afgestemd op de beschikbaarheid van de buitendienst.

Een agenda kan binnen meerdere projecten worden gebruikt. Daarnaast heeft u de vrijheid om in één project meerdere agenda’s te gebruiken. Omdat de agenda door meerdere medewerkers wordt gebruikt is er een permanente controle op dubbele invoer.

De agenda wordt binnen de presentatielaag, bijvoorbeeld in een script, getoond. Vanuit het script kan een agenda worden geactiveerd of gedeactiveerd. Dit is zelfs real time te veranderen, zodat  u ervan verzekerd bent dat een medewerker de actuele agenda ziet. Bij het oproepen van de agenda ziet de agent in één overzicht alle afspraken, voorzien van alle relevatie informatie.

Binnen een agenda kunnen op diverse manieren voorwaarden gesteld worden aan het gebruik. Zo kunnen aan agenda’s in een outboundproject strenge voorwaarden gesteld worden, terwijl de medewerker op de inbound-annuleringenlijn alle agenda’s mag benaderen en meer vrijheid heeft ten aanzien van mutaties.

Agenda voor de buitendienst 
De buitendienst benadert de webagenda op het internet. Na inloggen heeft een medewerker van de buitendienst een individueel overzicht van de gemaakte afspraken. Middels een rechtensysteem is het mogelijk om afspraken te muteren of de beschikbaarheid aan te passen welke direct in het contact center verwerkt worden.

Agenda voor het management 
Het management heeft overzicht over alle gemaakte afspraken. Tevens heeft u de mogelijkheden om de beschikbaarheid van de buitendienst aan te passen en/of afspraken te muteren. De agenda voor het management is bereikbaar vanaf het internet.