Database omgeving

Gegevens kunnen uit diverse databases komen (of daarheen worden geschreven). Teleknowledge ondersteunt Microsoft SQL server, Oracle, MySQL en Access databases. Per project kan bepaald worden wat het handigste platform is. In een script kunnen gegevens uit meerdere databases worden benaderd.  


De databases worden benaderd vanuit de server omgeving. Dit betekent dat de agent werkplekken geen directe verbinding met de database hebben, wat de beveiliging ten goede komt.