Fulfilment

E-mail en document fulfilment

Een e-mail kan worden gestuurd naar de klant en/of opdrachtgever. Dit gebeurt in Teleknowledge-Connect middels fulfilment. U kunt met het fulfilmentsysteem automatisch documenten aanmaken (gebaseerd op het script/veld informatie) die worden gemaild, of indien gewenst afgedrukt. Dit natuurlijk als aan bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld een positieve resultaatcode) is voldaan.

De Teleknowledge-Fulfilment DocuServer voegt documenten samen met script informatie, waarbij u de opmaak- en mergefaciliteiten van een tekstverwerker kan gebruiken. De documenten kunnen als (pdf) bestand of (html) tekst worden verzonden.

Fulfilment Voicelogging
Met de fulfilmentmodule kunnen de voicelogs verwerkt worden. Na afloop van het gesprek worden de voicelogbestanden voorzien van recordinformatie (telefoonnummer, naam, etc.) en in een directory geplaatst. In deze index kan een beschrijving worden opgenomen die gebaseerd is op recordinformatie. U kunt de voicelogs zelf benoemen. Zo willen sommige bedrijven het telefoonnummer terugzien in de bestandsnamen.

Met een browser en de mediaplayer van Microsoft kunt u de betreffende recordings terugvinden. Deze html-bestanden zijn self-contained: ze bevatten een geïntegreerde mediaplayer van Windows en kunnen als zelfstandig geheel worden gebrand op bijvoorbeeld een cd-rom.

Kwaliteitsbewaking
In Teleknowledge-Connect kunt u geluidsfragmenten terug luisteren. U kunt dit doen op basis van diverse criteria, zoals begin- en einddatum, project, agent, werkgroep, bepaalde resultaatcodes en record-id. U krijgt een lijst terug met alle records die aan deze criteria voldoen, waarna u via de geïntegreerde mediaplayer dat geluidsfragment kunt beluisteren. Tevens kunt u de recordinformatie van de betreffende recording bekijken en eventueel het geluidsbestand lokaal opslaan.