Inbound

Verkeer waarbij de (potentiële) klant het initiatief neemt. Veelal zijn de vragen informatief van aard en heeft de klant behoefte aan een concreet antwoord dat tijdig gegeven wordt.