Outbound

In de outbound contact centertechnologie onderscheiden wij drie vormen van dialing, namelijk:

Preview dialing
Standaard aanwezig met automatische recordselectie. Tevens is records zoeken, teruggaan naar vorige respondenten, mogelijk. Script wordt dan getoond, waarna alle scriptfuncties voorhanden zijn en vanuit de applicatie automatisch gebeld kan worden. Tevens zijn de agendafunctie, record overslaan, resultaat boeken en dergelijke ook actief.

Progressive dialing
Automatische recordselectie, waarna respondent gebeld wordt. Tevens detectie in gesprek, foutieve telefoonnummers en geen gehoor (instelbare tijdseenheid), waarna record automatisch wordt afgeboekt en het volgende wordt geselecteerd.

Predictive dialing
Predictive dialing bevordert de productiviteit aanzienlijk. Door volledig geautomatiseerd voor een groep agenten te bellen, kan een predictive dialer de wachttijd tussen gesprekken aanzienlijk verkorten. De dialer die Teleknowledge levert, is een intelligente dialer die rekening houdt met een (zeer strenge) maximale abandoned call rate. Een strenge abandoned call rate voorkomt irritatie bij consumenten door geautomatiseerd bellen zonder dat er een medewerker beschikbaar is voor het gesprek.