Outbound recordselectie

Recordselectie-instellingen leveren een belangrijke bijdrage aan de performance van uw outbound contact center. De records die gebeld gaan worden, worden aangegeven middels outbound recordselecties. Een recordselectie is een onderdeel van het totale aantal adressen en wordt bepaald op projectniveau. Middels deze selecties kunt u dynamische delen van de database uitsluiten, meer of minder prioriteiten geven of sorteren.