Rapporteren

Evaluatie wordt voornamelijk gedaan op basis van het rapportagesysteem. Rapportages kunnen gescheduled draaien of (via het internet) extern bij uw klant. Hiervoor gelden natuurlijk specifieke autorisatierechten en worden alleen de door u gewenste rapportages ter beschikking gesteld.

Microsoft Excel

Voor het rapporteren van gegevens gebruiken wij Microsoft Excel. Via een add-in wordt met een eenvoudige wizard de gewenste rapportage gekozen, waarna deze in Excel wordt geladen. U kunt deze rapportage eventueel verder bewerken. Excel geeft u de mogelijkheid om extra berekeningen uit te voeren. 

Standaard rapportages
Standaard leveren wij meer dan 25 rapportages die vanuit diverse invalshoeken de resultaten van uw contact center rapporteren. Voorbeelden van  standaard rapportages zijn: ACD/telefonie-, voortgangs-, planning-, uren- en resultaatrapportages.

Eigen rapportages
In Teleknowledge-Connect is tevens een reportgenerator opgenomen. U bent dus in staat om zelf rapportages te creëren. Dit kunnen aangepaste rapportages zijn of rapportages die over bepaalde (project)resultaten gaan.

Databronnen
Het rapportagesysteem kan putten uit diverse databronnen:

  • projecttabellen - de tabellen verbonden aan een project inclusief de eventuele filterinstellingen. Deze tabellen kunnen in de diverse door Teleknowledge-Connect ondersteunde databaseformaten staan
  • historische gegevens van projecten - de belvelden worden tevens opgeslagen voor historische overzichten. Deze zijn ook benaderbaar voor rapportages
  • extra tabellen in de projectdatabases - eventueel kunnen andere tabellen die in de projectdatabases staan meegenomen worden in de reports
  • ACD-gegevens  waarin de telefonie-events staan - zo kan bijvoorbeeld het aantal predictive abandoned outbound calls worden gerapporteerd
  • urenregistratiegegevens - de uurgegevens inclusief onderverdeling naar activiteiten van de agents
  • configuratiedatabase - de instellingen van het systeem die nodig zijn voor onder andere projectnamen en agentnamen
  • agendadatabase - alle afspraken gemaakt voor de buitendienst, inclusief reistijdenplanning

Al deze databronnen, of ze nu uit een of meerdere databases komen, kunnen door het reportsysteem tot één rapportage worden verwerkt. Zo kunnen rapportages over meerdere projecten, uit meerdere databases, gezamenlijk gerapporteerd worden.