Scriptomgeving

Onze scriptomgeving wordt door veel klanten extra gewaardeerd om de talloze mogelijkheden. Daarmee is het een van de sterkste kanten van Teleknowledge. We hebben hier extra aandacht aan besteed omdat dit het hart van de communicatie is. Hier komen medewerkers, data, klanten en communicatie samen. En dat is Teleknowledge!

Medewerkers melden zich in de Agent Browser aan. Deze applicatie bevat een browser waarbinnen de werkverdeling aan de medewerkers wordt gepresenteerd. De aansturing en controle vindt plaats in een fat client, zodat medewerkers geen mogelijkheden hebben die ze niet nodig hebben.

De scriptomgeving kan veel verder gaan dan de zogenaamde (contact) scripts. Wij noemen daarom deze omgeving de 'presentatielaag', zie hiervoor ‘presentatielaag’.