Social media

Standaard worden er koppelingen aangeboden met Twitter, Facebook en LinkedIn. De agent kan deze media interactief raadplegen. Zo kan een medewerker een foto van de beller oproepen als dit opportuun is. Daarnaast kan men op deze media trends rapporteren.