Uren registratie

Een complete urenregistratie is onderdeel van het systeem. Vanaf het moment van inloggen tot het moment van uitloggen worden de activiteiten van de agent bewaakt. Deze tijden kunnen aangevuld worden met eventuele overige werkzaamheden (zoals trainingen etc.) zodat een waterdichte urenregistratie ontstaat.


In deze urenregistratie zit een controle- en wijzigingssysteem voor supervisors, zodat de uren ook gecorrigeerd of geaccordeerd kunnen worden. De urenregistratie levert rapporten op die gebruikt kunnen worden voor de verloning van de agenten of als input voor uitzendbureaus.